op001

Post-Kritisch Geloven

Deze theorie gaat over de mogelijkheid om te komen te een “post-kritisch geloof”. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wat men gelooft (bijvoorbeeld letterlijk en symbolische interpretatie van de bijbel) en hoe men gelooft: geloof of ongeloof (in de zin van de menselijke reactie op het verhaal: vertrouwen of commitment).

Bekijk eerst de video over de PKG schaal:

Doe vervolgens zelf de PKG test hier.

Deel de uitslag met anderen in de groep of je omgeving. Geeft de uitslag van de test je nieuwe inzichten?