50-handleiding

Handleiding 50 dagen Challenge

Het doel van de 50 dagen Challenge is dat deelnemers ontdekken dat Jezus kwam om Gods Koninkrijk te bouwen en dat zij daar als deelnemer een rol in kunnen spelen.

De 50 dagen Challenge heeft als thema ‘Winnen en Verliezen’. Het verhaal speelt zich af in de dagen tussen pasen en pinksteren. Jezus was met pasen al zijn volgelingen kwijt. Maar toch lijkt hij te winnen door zijn dood, opstanding en hoe zijn Koninkrijk daarna vorm krijgt.

De deelnemers aan de 50 dagen Challenge gaan proberen de beweging van Jezus te laten groeien door verschillende challenges te doen die te maken hebben met “het Koninkrijk van God”.

 

Spelprincipe

De deelnemers doen elke week challenges en krijgen daarvoor punten (volgelingen). Wie de meeste punten (volgelingen) heeft, is de winnaar.

De 50 dagen Challenge lijkt op Wie-is-de-mol? In de 50 dagen Challenge zitten verschillende geheime identiteiten:

 • Er is één Maria die het hele spel blijft.
 • Elke week zijn er één of meerdere engelen. Die wisselen per week.

De geheime identiteit (Maria of een engel) kan een speler aan het einde van de 50 dagen Challenge bonuspunten (volgelingen) opleveren, maar alleen als de geheime identiteit niet bekend geworden is.

Kortom: iedereen moet zich aan de opdracht van zijn of haar geheime identiteit houden (Maria mag niet winnen, de engel moet winnen in de week dat hij/zij engel is), maar doe dit zonder de identiteit prijs te geven.Puntentelling

Elke week bepaalt de jury (soms samen met de deelnemers) wie nummer 1, nummer 2 en nummer 3 geworden is bij een spel.

Nummer 1 krijgt tien punten (of volgelingen), nummer 2 krijgt vijf punten en nummer 3 krijgt drie punten. De rest van de deelnemers krijgen allemaal één punt voor de moeite.

Voorbeeld: Als Jan vijf stemmen krijgt bij de proeverij van gebakjes, Elsa drie, Bart twee en de rest één of nul stemmen, dan krijgt Jan tien punten, Elsa vijf en Bart drie. De rest krijgt één punt.

In totaal kun je dus zestig punten halen als je alle challenges wint.

 

Bonuspunten Maria

Maria is de geheime identiteit van één speler. Deze speler is dus de hele 50 dagen Challenge Maria. Maria mag geen enkele challenge winnen. Wint ze toch een challenge, dan krijgt ze geen bonuspunten. Maria mag ook niet ontmaskerd worden door de groep als Maria. In de laatste week mag de hele groep stemmen op wie ze denken dat Maria was. Krijgt de echte Maria de meeste stemmen, dan krijgt ze geen bonuspunten. Wordt haar identiteit niet geraden, krijgt ze 25 bonuspunten!

Bonuspunten engel

Elke week is er een andere engel (of meerdere engelen). De engel heeft de opdracht om die  week de challenge te winnen. Als dat lukt krijgt hij of zij tien bonuspunten. Maar elke week mag iedereen stemmen op wie hij dacht dat die week de engel was. Wordt de engel ontmaskerd, krijgt hij of zij geen bonuspunten.

De engel wisselt elke week. Als iemand bijvoorbeeld de engel is in week 2, moet hij of zij in die week de challenge winnen om tien bonuspunten te krijgen. Maar de engel mag niet ontmaskerd worden. Na iedere week mag iedereen (per briefje) een naam opgeven wie hij of zij dacht dat die week de engel was. De puntenteller houdt dit bij en maakt aan het einde van de 50 dagen Challenge bekend welke engelen ontmaskerd zijn. Doe dit niet na de weekchallenge omdat het dan makkelijk wordt om te raden wie er nog over zijn.

Alle deelnemers kunnen ook bonuspunten verdienen: elke stem die iemand krijgt als engel levert een bonuspunt op, mits diegene de engel niet is! Je mag op jezelf stemmen als engel.

 

Leiding

Er moeten per groep minimaal twee leiders zijn: één jurylid en één puntenteller.

De jury bekijkt hoe de opdrachten zijn gedaan. Wat de jury moet doen staat bij elke opdracht.

Er is nog een extra optie door de boekjes van de deelnemers te beoordelen aan het einde van het spel. Het mooiste boekje of met de meest bijzondere inhoud krijgt tien extra bonuspunten.

De puntenteller houdt bij hoeveel punten er gewonnen wordt per deelnemer. De puntenteller houdt ook de bonuspunten bij. De puntenteller houdt de punten geheim voor spelers en ook voor de jury.

Aan het einde maakt de puntenteller bekend wie de winnaar is geworden van de 50 dagen Challenge. En dus wie de meeste volgelingen heeft gewonnen.

 

Voorbereiding

 1. Op de stickervellen zitten vijftien stickers. Je hebt tien stickers nodig per deelnemer. Knip één strook van vijf af van twee vellen en voeg deze samen tot tien stickers.

 

 1. Geef iedereen een boekje zonder stickers. Dit boekje is een soort logboek waarin elke deelnemer beschrijft wat hij of zij gaat doen, hoe hij de opdracht oplost, welke spullen hij gaat veilen, welk recept hij gaat bakken, wie hij gaat helpen, welk kunstwerk hij maakt, etcetera.

 

 1. Voordat je de tien stickers geeft, omcirkel je bij één persoon Maria. Je hoeft Maria dus maar één keer te omcirkelen en je geeft deze tien stickers mee aan één speler. Deze speler moet zijn of haar identiteit geheim houden en dus niet laten zien aan andere spelers.

 

 1. Bij alle andere personen omcirkel je steeds in een andere week een engel. Omcirkel per speler in welke week hij of zij de engel is. Zijn er meer spelers dan weken, omcirkel je dus bij meerdere spelers die week de engel. Zo kunnen er in één week twee engelen zijn. Zijn er minder spelers dan weken, kan iemand meerdere keren de engel zijn, bijvoorbeeld in week 1 en week 6.

 

 1. Iedereen krijgt de tien stickers met daarop drie inleidende teksten, zes opdrachten en de sticker met de geheime identiteit: Maria of een engel. Laat de deelnemers de stickers direct wegdoen en later in hun boekje plakken.

Let op: de deelnemers mogen van elkaar niet weten wat de geheime identiteit is. De laatste sticker moet dus geheim blijven.

 

50 dagen – challenges

 

Week 1 De startbijeenkomst

Op de startbijeenkomst geef je de speluitleg, deel je het materiaal uit en is er de geheime rolverdeling. Benadruk dat de spelers nooit onderling mogen uitwisselen wat hun geheime identiteit is.

Op de startbijeenkomst doe je ter plekke de challenge voor week 1. Week 1 is een meer theoretische opdracht. Alle andere opdrachten zijn praktische opdrachten. De deelnemers kunnen de week 1 challenge op hun smartphone lezen.

Let op: Bij de eerste challenge zullen er dus ook al een Maria en engel actief zijn. De deelnemers moeten in hun rol blijven en hun identiteit niet prijsgeven ook niet als ze succesvol zijn geweest in hun rol.

 

Aan de slag:

 1. De jury neemt alle opdrachten (zie hieronder) in een beoordeelt ze.
 2. De jury geeft de beoordeling door aan de puntenteller en deze maakt de uitslag bekend. Waarbij alle spelers een pokerface opzetten en hun geheime identiteit niet bekend maken, of hier over bluffen natuurlijk.
 3. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.
 4. Bespreek challenge voor week 2. Maak afspraken over het inleveren van het gerecht (zie opdracht) en de proeverij.

 

Jesus for President!

Welkom bij de 50 dagen Challenge. Mijn naam is Maria. Ik ben de moeder van Jezus. De laatste dagen waren erg vreemd. Eerst was er de zorg om Jezus en het gevaar van zijn arrestatie. Daarna inderdaad zijn korte proces en gruwelijke dood. We hebben hebben Jezus begraven en om hem gehuild. Maar nu is zijn graf leeg! Is hij hij nu toch een soort overwinnaar?

 

Jezus is bezig met een groot project wat hij “Het Koninkrijk van God” noemt. Dat Koninkrijk gaat over een wereld waarin God de baas, koning of “president” zou zijn. En in die wereld kunnen de mensen leven in liefde, vrede en eerlijkheid. Er is alleen een groot probleem: Er is al een baas / koning / president van deze wereld: Caesar, de keizer van het Romeinse rijk. De Romeinen zijn de baas in ons land en onderdrukken ons met geweld en hoge belastingen. We leven in angst en armoede. Jezus is niet in opstand gekomen. Hij liet zich kruisigen omdat we van onze vijanden moesten blijven houden. Hij is ook niet weggelopen of gevlucht. En hij heeft geen slappe deal gesloten met de bazen in het land.

 

Opdracht:

 1. Vraag 1: Je ziet hier een magisch vierkant. Welk getal is de oplossing van dit magische vierkant? (Oplossing: alle rijen tellen op naar het getal 33)
 2. Vraag 2: Waarom is dit getal de uitkomst van dit magisch vierkant? Waar slaat het getal op? (Oplossing: het getal 33 slaat op de leeftijd waarop, volgens de traditie, Jezus is gestorven. Daarom hangt dit net als het kruis-symbool, in een kerk. De Sagrada Familia in Barcelona).
 3. Vraag 3: Jezus stierf omdat een aantal mensen hem uit de weg wilden ruimen. Ga op zoek naar de zo veel mogelijk redenen waarom Jezus moest sterven volgens zijn tegenstanders.
 4. Vraag 4: Jezus zou dus graag “het Koninkrijk van God” op aarde willen brengen. Eigenlijk is dat hetzelfde als dat hij of God baas, koning of president zou zijn. Maak een campagne waarin jij vertelt hoe het zou zijn als God de baas zou zijn in deze wereld of als Jezus president zou zijn. Waarom is Jezus anders?

 

Laat je antwoorden op vraag 1, 2, 3 en 4 zien aan het jurylid. Deze kiest de winnaar. In dit geval wordt de winnaar bepaald door het goede antwoord op vraag 1 en 2, de beste argumenten bij vraag 3 en de beste oplossing bij vraag 4. Het oordeel is aan de jury.

 

Week 2

Heel de wereld kookt.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn volgelingen. Soms doet hij dit bij een maaltijd.

 

Opdracht:

Zoek een recept om iets te koken en maak dit. Lever dit gerecht in bij de jury, zonder dat de andere deelnemers zien wat jij gemaakt hebt. De jury noteert wie welk gerecht gemaakt heeft.

Als alles binnen is, gaat iedereen proeven en stemmen op het lekkerste gerecht. Maar hiervoor kun je ook heel goed andere proefpersonen inzetten, zoals mensen uit de gemeente.

 

Aan de slag:

 1. Organiseer een bijeenkomst om de gerechten te proeven. Dit kan met de deelnemers zelf of met anderen die dan ook als jury moeten optreden.
 2. Bespreek wie de gerechten wanneer kan inleveren bij de puntenteller zodat het geheim blijft wie wat heeft gebakken. Of laat het inleveren in een afgesloten doos / koekblik / trommel.
 3. Geef de gerechten nummers of letters zodat de puntenteller weet wie wat heeft gebakken. De jury mag meeproeven en (optioneel) een extra zware stem in einduitslag krijgen.
 4. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.
 5. De puntenteller maakt de winnaar bekend, maar laat niets zien van geheime identiteit. Ook de spelers moeten dit niet vertellen. Een “pokerface” is dus belangrijk ook als jij zelf weet dat je als engel gewonnen hebt.
 6. Bespreek de week 3 challenge over wat eenvoud is en het maken en inleveren van een tekening. Maak afspraken over het inleveren (geheim) en de gezamenlijke presentatie en gezamenlijke beoordeling.

 

Week 3

Eenvoud en tekenwedstrijd

Eenvoud betekent dat afziet van overbodige luxe of dingen simpel maakt. Hiermee help je de wereld vaak ook mooier te maken.

 

Opdracht:

De opdracht bestaat uit twee delen:

1) Je gaat één of meerdere dingen niet doen deze week: gamen, dingen plaatsen of bekijken op sociale media, snoepen, winkelen, netflixen.

2) Laat zien waarmee jij in eenvoud hebt geleefd in een tekening die aan de jury geeft, zonder dat de anderen zien welke tekening van jou is. Als alle tekeningen binnen zijn, laat de jury deze weer aan jullie allemaal zien. Jullie en het jurylid mogen allemaal stemmen op de winnende actie.

 

Aan de slag:

 1. Laat de tekeningen anoniem inleveren bij de puntenteller.
 2. De puntenteller laat alle tekeningen een voor een zien aan de deelnemers en de jury.
 3. Stemming: iedereen mag stemmen op wie de winnaar is. De jury kan een extra zware stem krijgen (bijvoorbeeld twee keer zo zwaar).
 4. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.
 5. De puntenteller maakt de winnaar bekend, maar laat niets zien van geheime identiteit. Ook de spelers moeten dit niet vertellen. Een “pokerface” is dus belangrijk ook als jij zelf weet dat je als engel hebt gewonnen.
 6. Bespreek de challenge voor week 4: het helpen van iemand. Wat is een RAOK? Wie kun je helpen? Leg uit dat er een kort verslag moet worden gemaakt, inleveren bij de puntenteller (niet bij jury) en dat de jury de opdracht beoordeeld. De beoordeling zal ook te maken hebben met de originaliteit van de actie. Zorg dat je verslag anoniem is en de jury niet kan raden wie welke opdracht gedaan heeft. (Noem dus niet de naam van je oma of het adres van je buren bijvoorbeeld).

 

Week 4

Zorgen

In het Koninkrijk van God zorgen mensen die dat kunnen voor mensen die het minder hebben. Dat kan gaan om eenzaamheid, armoede, gebrek, ziekte of gevangenschap.


Opdracht:

Ga deze week zorgen voor mensen die het nodig hebben in je omgeving. Dat kan kan op verschillende manieren:

1) Een Random Act of Kindness (RAOK). Zoek op internet een RAOK en voer die uit.

2) Help zoveel mogelijk mensen met een lastig klusje. Denk bijvoorbeeld aan koken voor een

oude buurman of buurvrouw, boodschappen halen, de stoep vegen, iets opruimen.

3) Bezoek iemand die eenzaam is. Luister naar hem of haar als hij dat nodig heeft

 

Maak een verslag van wat je deze week hebt gedaan en lever dat in bij de jury. De jury bepaalt wie de meest effectieve, behulpzame of originele daden gedaan heeft. Let op: niet alleen het meeste aantal hulpacties telt, maar ook de originaliteit. Dit oordeel is aan de jury!

 

Aan de slag:

 1. De verslagen worden ingeleverd bij de puntenteller. Deze moet noteren wie welke opdracht heeft gedaan zonder dat de jury dit weet.
 2. De puntenteller geeft de verslagen zonder naam door aan jury. Deze beoordeelt de hulp opdrachten op effectiviteit en originaliteit zonder te weten wie de persoon is die de opdracht heeft gedaan.
 3. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.
 4. De jury maakt de winnaars bekend.
 5. De puntenteller noteert de punten.
 6. Bespreek de volgende opdracht over de veiling: spreek af hoeveel veilingstukken iedereen mag inbrengen en wanneer deze in het geheim moeten worden ingeleverd bij de puntenteller. Bespreek ook wanneer de veiling is en wie daar moeten komen. Doe je dit alleen met de groep, of met de hele kerk, de hele straat, school, met familie of vrienden? Kies een goed doel (zie de website van KIA) en benadruk dat het bieden om echt geld voor een goed doel gaat. Bespreek ook hoe je het geld na de veiling inneemt (echt geld, of digitaal).

 

Week 5

Kunst of Kitsch en een veiling!

In het Koninkrijk van God is het een regel dat je Jezus kunt volgen door iets van je bezit weg te geven. Jezus vraagt soms zelfs om alles achter te laten en hem te volgen. De opbrengst van wat je weggeeft kan dan gaan naar mensen die in nood zijn.

 

Opdracht:

Zoek enkele bezittingen die je kunt veilen en lever ze ongezien in bij het jurylid. Deze moet opschrijven welke voorwerpen van jou zijn. Organiseer met alle deelnemers samen een veiling. Je kunt daar bijvoorbeeld mensen uit de kerk voor vragen, vrienden uitnodigen of familie.

Het opgehaalde bedrag gaat naar een goed doel van Kerk in Actie. Kijk op de website van kerkinactie.nl welke doelen er zijn.

De winnaar van deze week is degene die in totaal het hoogste bedrag heeft opgehaald. Dus de optelsom van al zijn geveilde bezittingen.

 

Aan de slag:

 1. De deelnemers leveren in het geheim hun te veilen spullen in bij de puntenteller.
 2. Organiseer een veiling (eventueel voor een groter publiek). De jury is de veilingmeester omdat deze niet weet wie de stukken heeft ingebracht.
 3. Je MAG JE EIGEN SPULLEN TERUGKOPEN en dus de prijs van je eigen product opdrijven in de veiling om zo te kunnen winnen. Maar doe dit niet opvallend als je de engel van de week bent.
 4. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.
 5. De puntenteller telt aan het einde van de veiling alle bedragen per persoon die het heeft ingeleverd bij elkaar op en maakt maakt de winnaar bekend.
 6. Bespreek de volgende opdracht: wat is een kruiswegstatie?

Wat moet je doen: zelf een kunstwerk maken van de (deel van de) kruisweg. Bespreek ook samen hoe en wanneer je de kunstwerken deelt. Maak je er bijvoorbeeld een tentoonstelling in de kerk van of op een andere publieke plek? En bespreek wanneer je de kunstwerken in kunt leveren bij de puntenteller.

 

Week 6

Wandering & fotowedstrijd

 

Opdracht:

We gaan deze week doen aan “wandering”. Wandering bestaat uit twee elementen:

 • toevallig gedrag. Ga met een dobbelsteen of munt op weg en laat de dobbelsteen of munt per toeval bepalen welke richting je kiest. Zo kun je op een kruispunt je richting bepalen, op een bus of treinstation een perron of bus/trein kiezen en halte/station waar je uitstapt. Zo kom je altijd op een onverwachte plaats.
 • je zintuigen gebruiken. Op de plaatsen waar je toevallig bent gekomen ga je goed kijken, luisteren en ruiken wat je ziet, hoort en ruikt. Er zullen je nu dingen opvallen die je niet eerder waren opgevallen. Dit is de verrassing van wandering. Maak een aantal foto’s en kies de beste uit. Deze foto laat het beste je verrassing zien.

 

Aan de slag:

 1. Organiseer een slotbijeenkomst voor de presentatie van je foto.
 2. Laat de deelnemers sturen per app hun foto naar de puntenteller en maakt ze anoniem.
 3. De jury ontvangt de anonieme foto’s en geeft ze een plek en print ze uit / drukt ze af.
 4. Iedereen mag de foto’s bekijken in een foto tentoonstelling
 5. De stemming voor welke foto het beste is of wat het meeste indruk heeft gemaakt.
 6. De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op een briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller. Dit was de laatste engel-van-de week.
 7. De puntenteller maakt de winnaar bekend van deze week.
 8. De STEMMING VOOR MARIA: laat iedereen op een briefje schrijven wie tijdens de 50 dagen challenge Maria was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller. De puntenteller gaat nu aan de slag met de bonuspunten voor Maria. Heeft ze gewonnen? Dan mag ze niet de meeste stemmen hebben.
 9. De ONTMASKERING

Allereerst MARIA. De echte Maria mag zichzelf bekend maken. Het is nu ook duidelijk of de stemmers gelijk hadden.

Vervolgens worden de ENGELEN van week 1 t/m 6 bekend gemaakt. Hebben ze die week ook gewonnen?

Laat als puntenteller zien wie er in welke week stemmen als engel gekregen heeft, maar die geen engelen was. Ze krijgen voor elke stem ook een bonuspunt!

 1. De WINNAAR

De puntenteller maakt de winnaar bekend! En misschien eerst nr. 3 en nr. 2 en de rest 😉