50-2

Heel de wereld kookt.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn volgelingen. Soms doet hij dit bij een maaltijd.

Opdracht:

Zoek een recept om iets te koken en maak dit. Lever dit gerecht in bij de jury, zonder dat de andere deelnemers zien wat jij gemaakt hebt. De jury noteert wie welk gerecht gemaakt heeft.

Als alles binnen is, gaat iedereen proeven en stemmen op het lekkerste gerecht. Maar hiervoor kun je ook heel goed andere proefpersonen inzetten, zoals mensen uit de gemeente.

Als alles binnen is gaat iedereen proeven en stemmen op het lekkerste gerecht. De stemverhouding bepaald wie 10 (nr.1), 5 (nr.2), 3 (nr.3)  of 1 (de rest) volgeling krijgt.

(Alternatief: Ja mag ook andere proefpersonen inzetten, zoals een groep oudere mensen.)