rg104

Hero’s Journey

Joseph Campbell heeft de bekende “Hero’s Journey” theorie vormgegeven. De theorie gaat over de reis die de held maakt van de bekende wereld naar de onbekende wereld en terug. De reis bestaat uit verschillende stadia en deze stadia komen voor in talloze verhalen, mythen, boeken en films. De held, de karakters in het verhaal, de stadia en gebeurtenissen zijn zogenaamde “archetypische” onderdelen uit het leven van mensen in het algemeen.

Vragen:

– Bijbelse Hero’s on a journey: wat zie je terug van Campbell’s theorie in bijbelse verhalen, wat zijn de varianten?

– Je eigen Hero’s Journey: waar sta je zelf? Welk avontuur ga je aan? Welke stadia herken je zelf?