40-handleiding

Handleiding 40 dagen challenge

De 40 dagen challenge gaat over Winnen en Verliezen. Het verhaal speelt zich af in de tijd voor Jezus laatste dagen (en dus ook voor de PaasChallenge). Maria maakt zich zorgen over de beweging van haar zoon, Jezus.

De deelnemers gaan proberen Jezus te helpen met zijn beweging door challenges te doen die met “het Koninkrijk van God” te maken hebben.

Het doel van de 40 dagen challenge is dat deelnemers ontdekken dat Jezus kwam om Gods Koninkrijk te bouwen en dat jij daar als deelnemer een rol in kan spelen.

 

> Spel principe:

De 40 dagen challenge lijkt op “Wie-is-de-mol?” In het spel zitten geheime identiteiten. 1x Maria en elke week een andere engel (of meerdere engelen bij meer spelers dan weken).

De deelnemers doen challenges en krijgen daarvoor punten (=volgelingen). Wie de meeste punten (volgelingen) heeft is de winnaar.

De geheime identiteit kan je aan het einde een bonus aantal punten (volgelingen) geven, maar dan mag je geheime identiteit niet bekend zijn geworden.

> Punten:

Elke week bepaalt de jury of een verkiezing wie nr. 1, nr. 2 en nr. 3 is geworden. Nr.1 krijgt 10 punten of volgelingen. Nr. 2 krijgt 5 punten, Nr. 3 krijgt 3 punten. De rest krijgt 1 punt voor de moeite.

In totaal kun je dus 60 punten halen als je alle challenges wint.

> Bonuspunten:

 • Maria is de geheime identiteit van 1 speler. Deze is de hele 40 dagen challenge Maria. Maria mag geen enkel spel winnen. Wint ze toch dan krijgt ze geen bonuspunten. Maria mag ook niet ontmaskerd worden door de groep als Maria. De laatste week mag de hele groep stemmen op wie je dacht dat Maria was. Krijgt de echte Maria de meeste stemmen, dan krijgt ze geen bonuspunten en alleen haar reguliere punten uit het spel zelf. Het aantal bonuspunten is 25 punten!!
 • Elke week is er een andere Engel (of meerder Engelen). De Engel heeft de opdracht om die week de challenge te winnen. Als dat lukt krijgt hij/zij nog eens 10 punten extra (bovenop de 10 van de winst!). Maar elke week mag iedereen stemmen op wie je dacht dat die week de Engel was. Krijg jij als Engel de meeste stemmen, dan krijg je geen bonuspunten.
 • Elke stem die jij krijgt als Engel, maar je bent de Engel niet, dan ontvang je dit als een extra punt.

Je mag op jezelf stemmen als Engel. Maar dan is er wel een risico dat je sneller de meeste stemmen krijgt. Kortom: hou je aan de opdracht van je geheime identiteit (Maria mag niet winnen, de Engel moet winnen in de week dat hij/zij engel is), maar doe dit zonder je identiteit prijs te geven. Iedereen mag natuurlijk ook zichzelf een punt geven als zogenaamde “engel”, maar dan is er een kleine kan dat de echte engel van die week ontmaskerd wordt aan het einde van de 40 dagen. En dan krijgt hij op zij 10 bonuspunten.

> Begeleiding:

Er moeten per groep twee leiders zijn:

1x jury >

 • de jury mag niet weten wat de geheime identiteit is van de deelnemers. Zo blijft de jury neutraal.
 • de jury bekijkt hoe de opdrachten zijn gedaan, zonder te weten of er een Maria of Engel met een opdracht bezig is geweest
 • de jury ontvangt bij enkele opdracht de resultaten en deelt deze middels een gebaksproeverij, een veiling of neemt ze in en bekijkt de opdrachten zelf. Wat de jury moet doen staat bij elke opdracht.
 • Optioneel: jury kan de boekjes beoordelen aan het einde van het spel. Mooiste boekje of met bijzondere inhoud krijgt 10 extra punten.

1x puntenteller >

 • de puntenteller verdeelt de rollen van Maria en (week)Engelen. De puntenteller kent dus wel de geheime identiteit, maar mag zich dus niet bemoeien met de beoordeling.
 • de puntenteller omcirkelt voor de aanvang van het spel wie Maria is gedurende het hele spel (Maria kan dus geen Engel zijn!!). Er is maar 1x Maria in het spel.
 • de puntenteller omcirkelt voor de aanvang van het spel wie in welke week een Engel is. Nu kan het voorkomen dat je minder spelers hebt dan weken (in een kleine groep). Dan kun je meerdere keren een Engel zijn, bijvoorbeeld in week 1 en week 5. Het zal vaker voorkomen dat je meer spelers hebt dan weken. In dat geval zijn er meerdere Engelen in elke week. Dit verhoogt de concurrentie zonder dat de spelers van elkaar weten wie de andere Engel is.
 • de puntenteller houdt bij hoeveel punten er gewonnen wordt per deelnemer. Dit houdt de puntenteller geheim voor spelers en ook voor de jury.
  • 10 punten voor de winnaar van elke week-challenge
  • 5 punten voor nr. 2
  • 3 punten voor nr. 3
  • 1 punt voor de rest
 • De winnaar/2e/3e is degene die door de jury als zodanig wordt aangewezen of wie de meeste stemmen krijgt. (voorbeeld: Als Jan 5 stemmen krijgt bij de gebakproeverij en als Elsa 3 stemmen heeft en Bart 2 stemmen en de rest 1 of 0 stemmen, dan krijgt Jan 10 punten, Elsa 5 en Bart 3. De rest 1 voor de moeite)
 • De puntenteller houdt ook de bonuspunten bij. Tel dit op bij de gewone punten.
  • Maria mag geen enkele weekchallange winnen. Wint ze wel krijgt ze geen bonus van 25 punten aan het einde.
  • Maria mag ook niet ontmaskerd worden. Aan het einde van het spel mag iedereen per briefje stemmen wie Maria was. Wordt ze ontmaskerd (de meeste stemmen, krijgt ze geen 25 punten.
  • De Engel is een week-identiteit. Je bent bijvoorbeeld Engel in week 2. In die week moet je de challenge winnen om 10 bonuspunten te krijgen.
  • Maar ook de engel mag niet ontmaskerd worden. Na iedere week mag iedereen (per briefje) een naam opgeven wie je dacht dat die week de engel was. De puntenteller houdt dit bij en maakt aan het einde van de 40 dagen bekend welke engelen ontmaskerd zijn. Dus niet na de weekchallenge omdat het dan makkelijk wordt om te raden wie er nog over zijn.
  • Iedereen die in een week een Engel stem krijgt, zonder die week de Engel te zijn krijgt dit als punt opgeteld bij zijn totaal als bonus.
  • Optionele bonuspunt: Punt voor het mooiste boekje aan het einde van het spel. (bijvoorbeeld 10 punten). Je ziet dan wie welke rol had, ook als jury. Maar dat is helemaal aan het einde niet erg. Heeft geen invloed meer op Maria of Engel-rol.
 • Aan het einde maakt de puntenteller bekend wie de winnaar is geworden van de 40 dagen challenge. (En dus wie de meeste volgelingen voor Jezus’ beweging heeft gewonnen. Let op: in de PaasChallenge verliezen de deelnemers veel volgelingen. Dit is echter geheime informatie voor deelnemers aan de PaasChallenge)

> Voorbereiding / Materiaal

 • Op de stickervellen zetten 15 stickers. Je hebt 10 stickers nodig per deelnemer. Knip 1 strook van 5 af van twee vellen en voeg deze samen tot 10 stickers.
 • geef iedereen een boekje zonder stickers: Dit boekje is een soort logboek waarin je beschrijft wat je gaat doen, hoe je je opdracht oplost, welke spullen je gaat veilen, welk recept je gaat bakken, wie je gaat helpen, welk kunstwerk je maakt.
 • voordat je de 10 stickers geeft omcirkel je bij een persoon/sticker Maria en bij alle andere personen een Engel in steeds een andere week.

  • 1 persoon is heeft de Maria rol. Je hoeft Maria dus maar 1x te omcirkelen en je geeft deze 10 stickers met Maria omcirkeld aan 1 speler. Deze moet de identiteit geheim houden en dus niet laten zien aan andere spelers.
  • Alle andere deelnemers zijn allemaal een keer de Engel. Omcirkel per speler in welke week ze de Engel zijn. Zijn er meer spelers dan weken dan omcirkel zijn er meer dan 1 deelnemers per week een Engel. Zo kunnen er in week 1 dus 2 Engelen zijn. Zijn er minder spelers dan weken (heeel klein groepje) dan kan iemand meerdere keren de Engel zijn, bijvoorbeeld in week 1 en week6. Meestal zullen er echter meer spelers dan weken zijn.
 • Iedereen krijgt de 10 stickers met daarop 3 inleidende teksten, 6x een opdracht en de sticker met de geheime identiteit: Maria of Engelen. Laat de deelnemers de stickers direct wegdoen en later in hun boekje plaatsen.
 • Let op: de deelnemers mogen van elkaar niet weten wat de geheime identiteit is. De laatste sticker moet dus geheim blijven.
 • Elke week is er een bijeenkomst: voor challenge en uitvoering en stemmen! (Kan ook 2x challenge en uitvoering om de week, maar dat heeft niet de  voorkeur.)

 

> PaasChallenge na de 40 dagen challenge? In de PaasChallenge ontdekken dat Jezus al zijn volgelingen verliest voordat de opstanding met pasen aanbreekt. Hij wint door te verliezen. In de 40 dagen werk je toe naar Pasen omdat je dan nog denkt te kunnen winnen. Na Pasen kun je uitleggen dat het volgen van Jezus vaak bestaat uit geven en je leven verliezen om te winnen. Doe dit niet na de 40 dagen challenge als je de PaasChalllenge nog moet spelen.

 

> De Challenges en de bijeenkomsten:

 

Week 1 De startbijeenkomst.

Op de startbijeenkomst geef je de speluitleg, deel je het materiaal uit en is er de geheime rolverdeling. Benadruk dat de speler nooit onderling mogen uitwisselen wat de geheime identiteit is.

Op de startbijeenkomst doe je ter plekke de challenge voor Week 1. Week 1 is een meer theoretische opdracht. Alle andere opdrachten zijn actie / praktische opdrachten. De deelnemers kunnen de week 1 challenge op hun smartphone lezen.

Let op: Bij de eerste challenge zal er dus ook al een Maria en Week 1 Engel actief zijn. De deelnemers moeten in hun rol blijven en hun identiteit niet prijsgeven ook niet als ze succesvol zijn geweest in hun rol.

1 – De jury neemt alle opdrachten in een beoordeelt ze.

2 – De jury geeft de beoordeling door aan de puntenteller en deze maakt de uitslag bekend (waarbij alle spelers een pokerface opzetten en hun geheime identiteit niet bekend maken, of hier over bluffen natuurlijk.)

3 – De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.

4 – Bespreek challenge voor week 2. Let op dat je voor “week” 2 maar enkele dagen hebt. Het is een halve week. Maar afspraken over het inleveren van het baksel (zie opdracht) en de proeverij.

Week 2

(Korte “week” van woensdag t/m zondag) De deelnemers moeten iets bakken. (zie opdracht linkje hierboven.)

1 – Organiseer een proef-bijeenkomst voor de baksels. Dit kan met de deelnemers zelf of met anderen die dan ook als jury moeten optreden

2 – Bespreek wie de baksels wanneer kan inleveren bij de puntenteller zodat het geheim blijft wie wat heeft gebakken. Of laat het inleveren in een afgesloten doos / koekblik / trommel.

3 – Geef de baksels nummers of letters zodat de puntenteller weet wie wat heeft gebakken. De jury mag meeproeven en (optioneel) een extra zware stem in einduitslag krijgen.

4 – De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.

5 – de puntenteller maakt de winnaar bekend, maar laat niets zien van geheime identiteit. Ook de spelers moeten dit niet vertellen. Een “poker-face” is dus belangrijk ook als jij zelf weet dat je als Engel hebt gewonnen.

6 – bespreek de week 3 challenge over wat vasten is en het maken en inleveren van een tekening. Maak afspraken over het inleveren (geheim) en de gezamenlijke presentatie en gezamenlijke beoordeling.

Week 3

De deelnemers doen een vastenactie en beelden dit uit middels een tekening.

1 – laat de tekeningen anoniem inleveren bij de puntenteller

2 – de puntenteller laat alle tekeningen een voor een zien aan de deelnemers en de jury

3 – stemming: iedereen mag stemmen op wie de winnaar is. De jury kan een extra zware stem krijgen (bijvoorbeeld 2x zo zwaar)

4- De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.

5 – de puntenteller maakt de winnaar bekend, maar laat niets zien van geheime identiteit. Ook de spelers moeten dit niet vertellen. Een “poker-face” is dus belangrijk ook als jij zelf weet dat je als Engel hebt gewonnen.

6 – bespreek de challenge voor week 4: het helpen van iemand. Wat is een RAOK? Wie kun je helpen? Leg uit dat er een kort verslag moet worden gemaakt, inleveren bij de puntenteller (niet bij jury) en dat de jury de opdracht beoordeeld. Ook op originaliteit van de actie. Zorg dat je verlag anoniem is en de jury niet kan raden wie welke opdracht heeft gedaan. (Noem dus niet de naam van je oma of het adres van je buren bijvoorbeeld).

Week 4

1 – De verslagen worden ingeleverd bij de puntenteller. Deze moet noteren wie welke opdracht heeft gedaan zonder dat de jury dit weet.

2 – De puntenteller geeft de verslagen zonder naam door aan jury. Deze beoordeelt de hulp opdrachten op effectiviteit en originaliteit zonder te weten wie de persoon is die de opdracht heeft gedaan.

3 – De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.

4 – De jury maakt de winnaars bekend

5 – De puntenteller noteert de punten.

6 – Bespreek de volgende opdracht over de veiling: spreek af hoeveel veilingstukken iedereen mag inbrengen en wanneer deze in het geheim moeten worden ingeleverd bij de puntenteller. Bespreek ook wanneer de veiling is en wie daar moeten komen. Doe je dit alleen met de groep, of met de hele kerk, de hele straat, school, met familie of vrienden? Kies een goed doel (zie de website van KIA) en benadruk dat het bieden om echt geld voor een goed doel gaat. Bespreek ook hoe je het geld na de veiling inneemt (echt geld, of digitaal).

Week 5

1 – De deelnemers leveren in het geheim hun te veilen spullen in bij de puntenteller

2 – Organiseer een veiling (eventueel voor een groter publiek). De jury is de veilingmeester omdat deze niet weet wie de stukken heeft ingebracht.

3 – Je MAG JE EIGEN SPULLEN TERUGKOPEN en dus de prijs van je eigen product opdrijven in de veiling om zo te kunnen winnen. Maar doe dit niet opvallend als je de engel van de week bent.

4 – De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller.

5 – De puntenteller telt aan het einde van de veiling alle bedragen per persoon die het heeft ingeleverd bij elkaar op en maakt maakt de winnaar bekend.

6 – Besprek de volgende opdracht: wat is een kruiswegstatie? Wat moet je doen: zelf een kunstwerk maken van de (deel van de) kruisweg. Bespreek ook samen hoe en wanneer je de kunstwerken deelt. Maak je er bijvoorbeeld een tentoonstelling in de kerk van of op een andere publieke plek? En bespreek wanneer je de kunstwerken in kunt leveren bij de puntenteller.

Week 6

1 – Organiseer een slotbijeenkomst voor de presentatie van kruisweg en de einduitslag.

2 – Laat de deelnemers anoniem en in het geheim hun kunstwerk inleveren bij de puntenteller. Deze noteert de namen van de maker van het kunstwerk.

3 – De jury ontvangt de anonieme werken en geeft ze een plek.

4 – Iedereen mag de werken bekijken. Dit kun je doen in stilte (vanwege de stille week en het lijden van Christus) of met een eenvoudig muziekje)

5 – De stemming voor welke kunstwerk het beste is of wat het meeste indruk heeft gemaakt.

6 – De STEMMING VOOR DE ENGEL: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat bij deze opdracht de Engel van de week was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller. Dit was de laatste engel-van-de week.

7 – De puntenteller maakt de winnaar bekend van deze week.

8 – De STEMMING VOOR MARIA: laat iedereen op 1 briefje schrijven wie denkt dat gedurende de het 40 dagen tijd Maria was. Lever deze briefjes in bij de puntenteller. De puntenteller gaat nu aan de slag met de bonuspunten voor Maria. Heeft ze gewonnen? Dan mag ze niet de meeste stemmen hebben.

9 – De ONTMASKERING

Allereerst MARIA. De echte maria mag zichzelf bekend maken. Het is nu ook duidelijk of de stemmers gelijk hadden.

Vervolgens van week 1 t/m 6 de engelen van de week. Hebben ze die week ook gewonnen?

En laat als puntenteller zien wie er in welke week de engelstemmen heeft gekregen, maar die geen engelen waren. Ze krijgen voor elke stem ook een bonuspunt!

10 – De WINNAAR

De puntenteller maakt de winnaar bekend! (en misschien eerst nr. 3 en nr. 2 en de rest 😉 )

 

 


bijlage:

 

stickervel 1

stickervel 2