40-5

In het Koninkrijk van God is het een regel dat je Jezus kunt volgen door iets van je bezit weg te geven. Jezus vraagt soms zelfs om alles achter te laten en hem te volgen. De opbrengst van wat je weggeeft kan dan gaan naar mensen die in nood zijn.

Opdracht:

Zoek enkele bezittingen die je kunt veilen en lever ze ongezien in bij het jurylid. Deze moet opschrijven welke voorwerpen van jou zijn.

Organiseer met alle deelnemers samen een veiling. Je kunt daar bijvoorbeeld mensen uit de kerk voor vragen, vrienden uitnodigen of familie.

Het opgehaalde bedrag gaat naar een goed doel van Kerk in Actie. Kijk op de website van Kerkinactie.nl welke doelen er zijn in de 40 dagen tijd.

De winnaar van deze week is degene die in totaal het hoogste bedrag heeft opgehaald. Dus de optelsom van al zijn geveilde bezittingen. 10 punten voor nr.1, 5, voor nr. 2. 3, voor nr. 3 en de rest 1 punt voor de moeite.