40-1

40 dagen challenge – week 1 – Jesus for President

“Welkom bij de 40 dagen challenge. Mijn naam is Maria.

Ik maak me zorgen over mijn Zoon, Jezus. Het lijkt er op dat hij in de problemen zit. Wil jij hem helpen? Ik zal uitleggen wat je kunt doen.

Jezus is bezig met een groot project wat hij “Het Koninkrijk van God” noemt. Dat Koninkrijk gaat over een wereld waarin God de baas, koning of “President” zou zijn. En in die wereld kunnen de mensen leven in liefde, vrede en eerlijkheid.

Er is alleen een groot probleem: Er is al een baas / koning / president van deze wereld: Ceasar, de Keizer van het Romeinse rijk. De Romeinen zijn de baas in ons land en onderdrukken ons met geweld en hoge belastingen. We leven in angst en armoede.

Wat moeten we doen? Moeten we Jezus aanstellen als militaire leider die ons bevrijdt van de Romeinen? Of moeten we opgeven en Jezus een handlanger maken van de Romeinen. In beide gevallen zal hij verliezen en wordt God niet onze koning.”

 

Opdracht:

Vraag 1: Je ziet hier een magisch vierkant: welk getal is de oplossing van dit magische vierkant?

Vraag 2: Waarom is dit getal de uitkomst van dit magisch vierkant? Waar slaat het getal op?

Vraag 3: Jezus stierf omdat een aantal mensen hem uit de weg wilden ruimen. Ga op zoek naar de zo veel mogelijk redenen waarom Jezus moest sterven volgens zijn tegenstanders.

Vraag 4: Jezus zou dus graag “het Koninkrijk van God” op aarde willen brengen. Eigenlijk is dat hetzelfde als dat hij of God baas, koning of president zou zijn.

Maak een campagne waarin jij vertelt hoe het zou zijn als God de baas zou zijn in deze wereld of als Jezus President zou zijn

Laat je antwoorden op vraag 1, 2, 3 en 4 zien aan het jurylid. Deze kiest de winnaar. In dit geval wordt de winnaar bepaald door het goede antwoord op vraag 1 en 2, de beste argumenten bij vraag 3 en de beste oplossing bij vraag 4.

Het oordeel is aan de jury.